Konference

Konference ředitelů projektových společností.

Dne 16.9.2014 v den zahájení stavebního veletrhu FOR-ARCH byla uspořádána konference ředitelů projektových společností, které jsem měl možnost se zúčastnit. Na toto setkání se dostavilo cca.600 pozvaných ředitelů a zástupců jednotlivých firem.

U řečnického pultu se vystřídalo několik významných osob z vlády, Svazu podnikatelů, ČKAIT apod. Ze strany členů vlády či ministerstev zazněly předpoklady a návrhy jak se plánuje příští období v dopravních a inženýrských stavbách. Z úst ostatních diskutujících z pléna zaznělo, že hlavními problémy s největším vlivem na hospodářské výsledky nejen projektových firem jsou nízké ceny realizovaných zakázek,obrovská byrokracie ze strany státu ve spojení s nekvalitní legislativou a rovněž nedostatek zakázek z veřejného i privátního sektoru. Velkou měrou byl kritizován u zakázek požadavek (téměř vždy rozhodující kritérium) nejnižší ceny.

Zde bych si dovolil takovou krátkou úvahu nad současným stavem. Snažím se vysvětlit potenciálním investorům (stavebníkům) ať už pro soukromé či komerční účely, že dobrá projektová dokumentace a dobrý stavební dozor jim ušetří 25-30% nákladů. Jestliže však investor se snaží ušetřit pár tisícovek na projektu, tak v rámci výstavby prodělá desítky až stovky tisíc korun. Je to jednoduché,protože nekvalitní projekt dává prostor ke spekulacím a tlačení investora zhotovitelem do kouta (a věřte,že to jsou letité zkušenosti).

Touto cestou bych všem,kdo se rozhodnou pro jakýkoliv druh výstavby chtěl nabídnout spolupráci:

  • Konzultace a poradenství před výstavbou
  • Zajištění zpracování dobré projektové dokumentace
  • Vypracování položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele
  • Vlastní výběrové řízení na zhotovitele(toho si vybere investor sám)
  • Technický dozor na stavbě(kontrola během výstavby až po kolaudaci)

Závěrem bych jako nestranný pozorovatel chtěl říct, že jak ČKAIT tak i Svaz podnikatelů se snaží být důstojným partnerem ministerstvům při návrzích a schvalování různých zákonů a v boji proti falešným lobistům.

Ing.Miroslav Miketa

Rychlý kontakt


Fotovoltaická divize Revital Energy

Nabízíme fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy a průmysl. Více se dozvíte na Revital-Energy.cz


Bivalentní zdroje

Naše energetická divize realizuje bivalentní energetické zdroje. Více se dozvíte na Bivalence.cz


Stavební práce Praha – Černý most

Realizujeme rekonstrukce společných prostor SVJ v několika vchodech na ulici Vašátkova.


První fotovoltaická elektrárna na střeše kostela

Naše společnost Revital stavební servis, vyhrála výběrové řízení na dostavbu kostela, který je navržen v moderním architektonickém duchu. Na této stavbě se bude realizovat hybridní fotovoltaická elektrárna a jako zdroj tepla, bude sloužit invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda RHPi.


Hybridní fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy

Na rodinné domy instalujeme hybridní fotovoltaické elektrárny s možností zálohy celého objektu z baterií pro případ výpadku dodávek elektrické energie. Více se dozvíte na Revital Energy


Provozujeme parkoviště na Praze 6

Naše společnost provozuje parkoviště v Praze Dejvicích, ulice Verdunská 37. Parkoviště slouží pro okamžité i rezidentní parkování. O aktuálních možnostech parkování nás prosím kontaktujte, asistentka@revital-energy.cz, nebo ParkovisteNaKulataku.cz