Souhlasné prohlášení

Souhlasné prohlášení se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. 

Tímto přečtením uděluji konkludentní souhlas společnosti Revital-stavební servis s.r.o.
Vítězné náměstí 577/2, 160 00 – PRAHA 6, spisová značka: C 212832 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 01928490, www.revital-stavebni.cz, e-mail: revitalservis@revitalservis.cz

kilijan@revitalservis.cz, revitalservis@revitalservis.cz, tomas.kilijan@revitalgroup.cz,

kilijan@revitalgroup.cz /dále správce/

souhlas k tomu, aby zasílala svá obchodní sdělení na e-mailovou adresu a aby zpracovávala osobní údaje v rozsahu název společnosti, sídlo, IČ, e-mail, případně u fyzických osob jméno, příjmení, sídlo, PSČ  a e-mail.

E-mailovou korespondenci strany považují za pravou a platnou, a souhlasí se zasílám faktur a dalších sdělení touto cestou.

Osobní údaje budou zařazeny do databáze za účelem jejich zpracování, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Jsem si vědom svých práv podle §§11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán písemnou formou.

Rychlý kontakt


Fotovoltaická divize Revital Energy

Nabízíme fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy a průmysl. Více se dozvíte na Revital-Energy.cz


Bivalentní zdroje

Naše energetická divize realizuje bivalentní energetické zdroje. Více se dozvíte na Bivalence.cz


Stavební práce Praha – Černý most

Realizujeme rekonstrukce společných prostor SVJ v několika vchodech na ulici Vašátkova.


První fotovoltaická elektrárna na střeše kostela

Naše společnost Revital stavební servis, vyhrála výběrové řízení na dostavbu kostela, který je navržen v moderním architektonickém duchu. Na této stavbě se bude realizovat hybridní fotovoltaická elektrárna a jako zdroj tepla, bude sloužit invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda RHPi.


Hybridní fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy

Na rodinné domy instalujeme hybridní fotovoltaické elektrárny s možností zálohy celého objektu z baterií pro případ výpadku dodávek elektrické energie. Více se dozvíte na Revital Energy


Provozujeme parkoviště na Praze 6

Naše společnost provozuje parkoviště v Praze Dejvicích, ulice Verdunská 37. Parkoviště slouží pro okamžité i rezidentní parkování. O aktuálních možnostech parkování nás prosím kontaktujte, asistentka@revital-energy.cz, nebo ParkovisteNaKulataku.cz