REVITAL STAVEBNÍ

Souhlasné prohlášení

Souhlasné prohlášení se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. 

Tímto přečtením uděluji konkludentní souhlas společnosti REVITAL SERVIS s.r.o. Politických vězňů 934/15,Praha 1,IČ:28271076, www.revitalservis.cz e-mail

kilijan@revitalservis.cz,revitalservis@revitalservis.cz,tomas.kilijan@revitalgroup.cz,

kilijan@revitalgroup.cz /dále správce/

souhlas k tomu, aby zasílala svá obchodní sdělení na e-mailovou adresu a aby zpracovávala osobní údaje v rozsahu název společnosti, sídlo, IČ, e-mail, případně u fyzických osob jméno, příjmení, sídlo, PSČ  a e-mail.

E-mailovou korespondenci strany považují za pravou a platnou, a souhlasí se zasílám faktur a dalších sdělení touto cestou.

Osobní údaje budou zařazeny do databáze za účelem jejich zpracování, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Jsem si vědom svých práv podle §§11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán písemnou formou.

Rychlý kontakt

  • REVITAL STAVEBNÍ
  • Vítězné náměstí 577/2
  • 160 00 - PRAHA 6
  • Tel./fax:  +420 242 486 942
  • GSM: +420 602 367 013
  • Email: miketa@revitalservis.cz
  • Souhlasné prohlášení

Miroslav Miketa - autorizovaný inspektor
ve stavebnictví.


Štítky

Stavební činnost Inženýrská činnost Stavební audity Rizikové řízení staveb Energetické studie Energetický audit staveb Praha
Odkazy - reklama
REVITAL TRADE service s.r.o
Odkazy - reklama