REVITAL STAVEBNÍ

Konference ředitelů projektových společností.

Dne 16.9.2014 v den zahájení stavebního veletrhu FOR-ARCH byla uspořádána konference ředitelů projektových společností, které jsem měl možnost se zúčastnit. Na toto setkání se dostavilo cca.600 pozvaných ředitelů a zástupců jednotlivých firem.

U řečnického pultu se vystřídalo několik významných osob z vlády, Svazu podnikatelů, ČKAIT apod. Ze strany členů vlády či ministerstev zazněly předpoklady a návrhy jak se plánuje příští období v dopravních a inženýrských stavbách. Z úst ostatních diskutujících z pléna zaznělo, že hlavními problémy s největším vlivem na hospodářské výsledky nejen projektových firem jsou nízké ceny realizovaných zakázek,obrovská byrokracie ze strany státu ve spojení s nekvalitní legislativou a rovněž nedostatek zakázek z veřejného i privátního sektoru. Velkou měrou byl kritizován u zakázek požadavek (téměř vždy rozhodující kritérium) nejnižší ceny.

Zde bych si dovolil takovou krátkou úvahu nad současným stavem. Snažím se vysvětlit potenciálním investorům (stavebníkům) ať už pro soukromé či komerční účely, že dobrá projektová dokumentace a dobrý stavební dozor jim ušetří 25-30% nákladů. Jestliže však investor se snaží ušetřit pár tisícovek na projektu, tak v rámci výstavby prodělá desítky až stovky tisíc korun. Je to jednoduché,protože nekvalitní projekt dává prostor ke spekulacím a tlačení investora zhotovitelem do kouta (a věřte,že to jsou letité zkušenosti).

Touto cestou bych všem,kdo se rozhodnou pro jakýkoliv druh výstavby chtěl nabídnout spolupráci:

 • Konzultace a poradenství před výstavbou
 • Zajištění zpracování dobré projektové dokumentace
 • Vypracování položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele
 • Vlastní výběrové řízení na zhotovitele(toho si vybere investor sám)
 • Technický dozor na stavbě(kontrola během výstavby až po kolaudaci)

Závěrem bych jako nestranný pozorovatel chtěl říct, že jak ČKAIT tak i Svaz podnikatelů se snaží být důstojným partnerem ministerstvům při návrzích a schvalování různých zákonů a v boji proti falešným lobistům.

Ing.Miroslav Miketa

Rychlý kontakt

 • REVITAL STAVEBNÍ
 • Vítězné náměstí 577/2
 • 160 00 - PRAHA 6
 • Tel./fax:  +420 242 486 942
 • GSM: +420 602 367 013
 • Email: miketa@revitalservis.cz
 • Souhlasné prohlášení

Miroslav Miketa - autorizovaný inspektor
ve stavebnictví.


Štítky

Stavební činnost Inženýrská činnost Stavební audity Rizikové řízení staveb Energetické studie Energetický audit staveb Praha
Odkazy - reklama
REVITAL TRADE service s.r.o
Odkazy - reklama